Het uitgangspunt van Nederland Bewust Vitaal, is de bestaande zorgproducten aanvullen met bedrijfsconcept Nederland Bewust Vitaal.

Met bedrijfsconcept Nederland Bewust Vitaal kan de fysiotherapeut innovatief en optimaal, zowel de zakelijke als de consumentenmarkt bedienen. Nederland Bewust Vitaal inspireert, stimuleert, ondersteunt het ondernemerschap en het maatschappelijk verantwoord ondernemen, evenals het klantgericht denken binnen de fysiotherapiepraktijken. De aanvullingen worden op maat per praktijk aangeboden.

Het doel van het bedrijfsconcept Nederland Bewust Vitaal is zelfstandige uitvoer door één of meerdere fysiotherapeuten van de aangesloten fysiotherapiepraktijk.

Vanzelfsprekend zal de keten ook als uitvoerende praktijk ingezet worden bij landelijke klanten, die bediend worden met het concept Nederland Bewust Vitaal. Dat is echter niet ons primaire doel.

Nederland Bewust Vitaal biedt voor bovengenoemde onderdelen gespecificeerde kennis en opleidingen. Al naar gelang de behoefte, bieden wij vanzelfsprekend aanvullende individuele begeleiding. Binnen Nederland Bewust Vitaal werken wij op maat en projectmatig. Een projectmanager ondersteunt u in het proces. In overleg met u, wordt een monitor voortgangsbewaking samengesteld om de implementatie gefaseerd te begeleiden. Gedurende de looptijd van de samenwerking kunt u eveneens gebruik maken van de Nederland Bewust Vitaal Helpdesk.