In Nederland Bewust Vitaal werken fysiotherapiepraktijken met hun fysiotherapeuten op een professionele wijze samen. Het doel is elkaar inspireren, versterken en stimuleren om de kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten en bedrijven vraag- en resultaatgericht te optimaliseren en te borgen. 

De Look & Feel van uw eigen praktijk blijft gehandhaafd. U draagt uit dat u met uw praktijk samenwerkt aan een Bewust & Vitaal Nederland.

Nederland Bewust Vitaal en kwaliteit waarborgen.
Een essentieel en onderscheidend aspect van de keten Nederland Bewust Vitaal is kwaliteit en de borging van de kwaliteit. Voorafgaand aan de deelname worden fysiotherapiepraktijken op basis van de Nederland Bewust Vitaal selectiecriteria gescreend. De kwaliteitbewaking is een vast onderdeel van het concept Nederland Bewust Vitaal.

Meten=weten
In de keten Nederland Bewust Vitaal wordt kwaliteit gemeten en onderzocht met onder andere effectstudies en wetenschappelijk onderzoek. Data uit de Test- & Meetconfiguraties worden gefilterd en gemonitord. Dit wordt, in samenwerking met de Hoge School Arnhem Nijmegen, mogelijk gemaakt vanuit een centrale beveiligde database. Daardoor is benchmarken landelijk uitvoerbaar en wordt kwaliteit binnen Nederland Bewust Vitaal op efficiënte wijze gewaarborgd.