Gezondheid
De problematiek rond de zorg gaat ons de komende 20 jaar inhalen: de vergrijzing, chronisch zieken, diabetes, hart- & vaatproblemen en fysieke problemen zullen gaan toenemen, steeds meer stress, minder beweging en minder ontspanning. Ook de voedingspatronen en de kwaliteit van voeding zijn voor verbetering vatbaar.

Gezondheidszorg
De zorg dreigt hierdoor onbetaalbaar te worden: De zorgkosten stijgen per jaar terwijl de economische groei achterblijft.

Fysiotherapie en de positie in de Zorg
Het zijn ook roerige tijden binnen de fysiotherapie: bezuinigingen, onvoldoende onderbouwing met wetenschappelijk onderzoek, toenemende invloed en druk vanuit overheid en zorgverzekeraars.

Gezondheid en vitaliteit zijn voorwaarden zijn om optimaal te functioneren en presteren op het werk, thuis en/of tijdens het sporten. Het leidt tot optimale inzetbaarheid en meer plezier op het werk en thuis. 

De oorzaak van de huidige problematiek ligt niet alleen in de vergrijzing en een ongezonde leefstijl, maar ook in maar ook in de prikkels, die mensen vanuit het merendeel van het zorgaanbod ontvangen. Door meer te sturen op eigen verantwoordelijkheid, bewustwording en gedrag willen we een constructieve bijdrage leveren aan gezondheid en vitaliteit, voor nu en later.

Wij zien de vakgebieden Vitaliteit en fysieke belasting als het specialisme van de fysiotherapeut en daarin een belangrijke rol voor de fysiotherapeut.

Nederland Bewust Vitaal is een bedrijfsconcept, dat van meerwaarde is voor bovenstaande onderdelen. In de keten Nederland Bewust Vitaal worden mogelijkheden geboden voor de optimalisering van duurzame, toekomstvaste en meetbare zorg, waarmee binnen Nederland Bewust Vitaal een bijdrage geleverd kan worden aan een Gezond & Vitaal Nederland. Hiermee biedt Nederland Bewust Vitaal tegelijkertijd toekomstperspectieven voor de fysiotherapeut.