De kernwaarden van Nederland Bewust Vitaal zijn:
Kennis, kwaliteit, service, borging en samenwerken

De kernkwaliteiten van Nederland Bewust Vitaal zijn:
Exclusiviteit, innovatie en transparantie
Klantgericht en vraaggericht denken
Wetenschappelijk onderzoek
Onderscheidend vermogen
Aanzuigende werking in uw regio
Waarde vermeerdering voor de regio

De kernspecialiteiten van Nederland Bewust Vitaal zijn:
Meetbaar en resultaatgericht werken
Preventie
Bedrijfzorg
Zelfmanagement
Vitaliteitportaal met online coaching en learning
Prikkelen van Zelfmotivatie
Ondernemerschap

Nederland Bewust Vitaal, onderscheidend in helderheid, functionele toepasbaarheid en borging.