Toegang tot en het gebruik van de website van Nederland Bewust Vitaal wordt beheerst door de volgende disclaimer. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de disclaimer, het auteursrecht, het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Nederland Bewust Vitaal.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de website nederlandbewustvitaal.nl wordt besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Deze website kan een link bevatten naar een of meerdere websites die door andere partijen dan Nederland Bewust Vitaal worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. Nederland Bewust Vitaal heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Auteursrecht

De volledige website is het exclusieve eigendom van Nederland Bewust Vitaal. De product- en merknamen op deze site zijn beschermd op grond van het merkenrecht. De product- en merknamen mogen niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder. Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is beschermd op grond van het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Nederland Bewust Vitaal.

De afbeeldingen die op de website van Nederland Bewust Vitaal staan die gevonden zijn in een publiekelijk webdomein, zijn niet het eigendom van Nederland Bewust Vitaal. Op basis van onderzoek met behulp van zoekmachines (Google Images & TinEye)  gaan wij ervan uit dat deze afbeeldingen publiekelijk eigendom zijn. Er was geen auteur te vinden.

Mocht een bezoeker van deze site van mening zijn dat wij ten onrechte gebruik maken van een bepaald werk waarvan het auteursrecht niet aan Nederland Bewust Vitaal toekomt verzoeken wij deze bezoeker dringend contact met ons op te nemen. Wij zullen in dat geval onderzoeken of er sprake is van inbreuk op het auteursrecht. Mocht dit het geval blijken dan zullen wij binnen een redelijke termijn deze fout herstellen door de betreffende informatie van onze site te verwijderen.

Privacybeleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.